לירה MU-P9606

הלירה היא כלי בעל שורשים עמוקים לעבר. היא  הומצאה עוד בעת העתיקה ונקשרה לסיפורים ותרבויות עתיקות.

עם השנים עברה תהפוכות וסגנונות בצורתה, והשימוש בה הפך מגוון דרך פריטה ונגינה בקשת .

היום ואף אצלנו – היא מופיעה ככלי הקשה המכוון לפי סולם מערבי.


כולל זוג מקושים


אורך 1.28 מ'
רוחב 23 ס"מ
גובה 1.46 מ'