מוזיקיר MU-P9614

ממחברת התווים ישירות אל החצר.

בכלי זה תמצאו קולנים צבעוניים המסודרים על פי מקומם בסולם התווים.

שם התו והגובה שלו נקבע על פי מיקום התו על הקו או בין שני קווים – כך על פי שפת המוזיקה בין נגנים.

לכל קולן מחובר לחצן להקשת הצליל

ובהקשה רצופה משמאל לימין על התווים מתגלה שיר מוכר.

להתקנה על קיר
לחצן הקשה מחובר לכל קולן
שיר לבחירת הלקוח
כולל שלט תווי קסם

אורך לפי בחירת השיר
גובה 1 מ'