מוניפון MU-P9616

צלילי התווים במוניפון נבחרו מתוך סולם התווים המאג'ורי המלא – דו, רה, מי… , אך לא כל התווים כלולים בו וגם הסולם לא מתחיל בדו אלא בסול.  התוצאה של ברירת תווים מסוימים מאפשרת יצירת סולמות – גוונים או טעמים שונים לאופי המנגינה.

הסולם הנוצר במוניפון הוא "פנטטוני" המזכיר בצליליו את המזרח הרחוק.

כולל מקוש
קיימת גרסה להתקנה על קיר

אורך 1 מ'
רוחב 17 ס"מ
גובה 1.68 מ'