קולקציית פעוטות

עבור חצרות גני ילדים ומעונות פיתחנו את קולקציית הפעוטות של הכלים המוזיקליים. מדובר בכלים בעלי אותה איכות חומר וצליל אך בהצבה נמוכה יותר המותאמת לגובה הילדים הצעירים.

אורגן
צבעוני
תופים