תופה MU-P9604

התופה היא אשתו של התוף, אך בעוד התוף מפיק קצב, התופה מפיקה תווים.

התופה היא כלי מתכתי בעל שש לשונות המפיקות צלילים שונים ויוצרות אפשרות של סולם שונה וכן אופי אחר בכל תופה.

התופה עצמה מהווה את תיבת התהודה ולכן הצליל שלה עמוק ומתמשך.

אורך 67.5 ס"מ
רוחב 66.7 ס"מ
גובה 66 ס"מ