מקור השם אוקטבה הוא בספרה שמונה (8).

האוקטבה היא מרחק של שמונה תווים מתו עד תו,

לדוגמה: התו "דו"

…                     

     8      7       6       5      4      3       2      1

 …דו       סי     לה      סול    פה    מי       רה      דו   ….

כאשר נקיש בסדר עולה על התווים, לאחר מרווח של 8 תווים נגיע לאותו תו

כלומר- האוקטבה של התו "דו" היא התו "דו" בצורתו הגבוהה יותר.

התווים באוקטבה אחת מייצגים מחזור אחד שלם של כל התווים – ואחרי האוקטבה התווים מתחילים לחזור על עצמם בצורות נמוכות או גבוהות יותר.

דוגמה לצורת ביטוי: "התו סול והתו סול הגבוה ממנו באוקטבה"

בסלנג הישראלי נפוץ הביטוי "אוקטבות גבוהות" כשהכוונה לעוצמת קול גבוהה וקולנית.

הכלים המוזיקליים של פסגות מיוזיקל למרחב הציבורי מפיקים צלילי תווים אמיתיים ונעים בין אוקטבה אחת ועד שלוש (!!) אוקטבות לכלי.

אנחנו מזמינים אותך להתחבר יחד איתנו לצלילים במרחב הפתוח וליצור סביבה חדשנית, מזמינה, יצירתית ומאחדת באמצעות כלים מוזיקליים למרחב הציבורי שלך. אפשר לפנות אלינו בפסגות מיוזיקל דרך האתר, במייל sale@m-ps.co.il  או בטלפון 02-6335469